Услуги и производство

ГалерияПроизводство на бетон и бетонови смеси

Бетоните на фирма „ДЛВ” са сертифицирани от „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ” ЕООД със сертификат за съответствие № 07-НСИСОССП-09.18 и отговарят на изискванията на стандарти БДС EN206-1:2002, БДС EN 206-1/HA:2008.

Бетоновият възел е с капацитет 50м3/час и е с напълно автоматизирано управление за точното дозиране на инертните материали, цимент и добавки.

Произвеждани бетони и бетонови смеси:
 • Бетон клас В 7,5 марка 100
 • Бетон клас В 10 марка 125
 • Бетон клас В 12,5 марка 150
 • Бетон клас В 15 марка 200
 • Бетон клас В 20 марка 250
 • Бетон клас В 25 марка 300
 • Бетон клас В 30 марка 400
 • Бетон клас В 35 марка 450
 • Циментова замазка М 10
 • Циментова замазка М 15
 • Циментова замазка М 20
 • Циментова замазка М 30
 • Варов разтвор за зидане
 • Варов разтвор за мазане
 • Добавки против замръзване, бавно стягане и водоплътност
Сертификати

Сертификат за бетонСертификат за бетон

Клиенти

 • Стомана Индъстри АД
 • ДИМЕЛ ЕООД
 • СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД

и още други