Услуги и производство

ГалерияПроизводство и търговия с инертни материали

Собственото производство на инертни материали, както и надеждния сервиз с камиони позволява на фирмата да предлага уникалния комплексен сервиз на пълно обслужване на клиента базиран на принципа "Всичко от едно място". При тази концепция на обслужване точката на товарене и началната точка на транспортната услуга съвпадат и това създава възможности за офериране на ниски, конкурентно-способни цени. С откриването на производството на инертни материали, "ДЛВ-СИ" ООД, стана единствената фирма на територията на гр. Перник, която затваря цикъла на производство на инертни материали и транспортирането им до крайния потребител.

Произвежданите инертни материали на фирма „ДЛВ” са сертифицирани от „НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ” ЕООД със ЕС-СЕРТИФИКАТ за производствен контрол №2032-CPD-09.79 и отговарят на изискванията на EN 12620:2002+A1:2008, БДС EN 12620:2002+А1:2008/НА:2008, EN 13242:2002+А1:2007, EN 13043:2002, EN 13139:2002 и EN 13139:2002/АС:2004.

Произвеждани инертни материали:
 • Фракция 4мм
 • Фракция 4 - 16мм
 • Фракция 16 - 32мм
 • Фракция 4 - 11,2мм
 • Фракция 11,2 - 22,4мм
 • Фракция 32 - 63мм
 • Фракция 20 - 40мм
 • Фракция 0 - 5мм
 • Фракция 0 - 5мм /мита/
 • Фракция 0 - 8мм
 • Фракция 5 - 15мм
 • Фракция 15 - 25мм
 • Фракция 5 - 25мм
 • Трошен камък 0 - 90мм
 • Речен пясък
 • Речен филц
Техника Брой
Трошачно сортировъчни инсталации 2
Сертификати

Сертификат за инертни материалиСертификат за инертни материалиСертификат за инертни материалиСертификат за инертни материали

Клиенти

 • Стомана Индъстри АД
 • Главболгарстрой АД
 • МАПА ДЖЕНГИЗ

и още други