Услуги и производство

ГалерияПътно строителство

Фирма ДЛВ ЕООД e с доказан опит, квалифициран персонал и обширен автопарк, използван в асфалтополагането и изпълнението на пътно - строителни дейности. Тези дейности включват:

  • Полагане асфалтови смеси;
  • Изпълнение на всички пътно-строителни дейности;
  • Рехабилитация пътни настилки;
  • Основен и текущ ремонт на пътни съоръжения.
Проект, изпълняван в момента:

„Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки /в т.ч. и тротоарите/ на улици, общински пътища и републикански пътища на територията на столична Община – зона V”

Техника Брой
Автокран Грове – 120 т. 1
Автокран Круп – 80 т. 1
Автокран Фаун 1
Верижен багер Хюндай 450 1
Верижен багер Хюндай 360 + чук + щипка 1
Верижен багер Хюндай 250 1
Верижен багер Комацу РС600 1
Верижен багер САТ 323 1
Колесен багер Хюндай 170 1
Комбиниран багер-товарач САТ 1
Челен товарач KAELBLE SL 22 (5м3) 4
Челен товарач KAELBLE SL 25 (4м3) 2
Челен товарач KAELBLE SL 18 (3м3) 1
Челен товарач О&К (4м3) 1
Верижан челен товарач Катерпилар (3,5м3) 7
Верижен челен товарач Либхер 1
Мини челен товарач Геил + чук 2
Вибро валяк 4
Асфалто-полагаща машина 2
Фреза БИТЕЛИ 1

"ДЛВ-СИ" ООД разполага със строителни разрешителни за следните категории:

  • I – 009560 - Строежи от високото строителство, прилежащата му ифраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
  • II – 002229 - Строежи от транспортната инфраструктура.
  • III – 002446 - Строежи от енергийната инфраструктура.
  • V – 006379 - Отделни видове СМР съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код: 45.11/45.12/45.21/45.22/45.23/45.24/45.25/45.31/45.32/45.33/45.34/45.41/45.42/45.43/45.44/45.45/45.50

I – 009560 - Строежи от високото строителство, прилежащата му ифраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.II – 002229 - Строежи от транспортната инфраструктура. III – 002446 - Строежи от енергийната инфраструктура. V – 006379 - Отделни видове СМР съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45

Клиенти