Проекти

Метростанция 11-II?>

Метростанция 11-II

Услуги със строителна механизация и доставка на инертни материали

повече

Пени Маркет - Перник?>

Пени Маркет - Перник

Изкопни работи, доставка на инертни материали, доставка и полагане на бетон и бетонови смеси

повече

Стадион Миньор?>

Стадион Миньор

Изкопни работи, доставка и полагане на бетони и инертни материали

повече

Паркинг на официалният представител на „МАН” – фирма Еврокамион?>

Паркинг на официалният представител на „МАН” – фирма Еврокамион

Строителна техника, доставка на инертни материали, доставка и полагане на асфалт

повече

Направа на път за бадевози на територията на СТОМАНА ИНДЪСТРИ?>

Направа на път за бадевози на територията на СТОМАНА ИНДЪСТРИ

Строителна техника, доставка на инертни материали, доставка и полагане на бетон

повече

Площадка за складиране на кангали и мрежи?>

Площадка за складиране на кангали и мрежи

Строителна техника, доставка на инертни материали, доставка и полагане на бетон.

повече

"Летище София – Терминал 2"?>

"Летище София – Терминал 2"

Доставка на инертни материали

повече