Проекти

  • АМ Люлин

    АМ Люлин

  • Проект по рехабилитация, укрепване и подобряване на път Е-79

    Проект по рехабилитация, укрепване и подобряване на път Е-79

обратно в проекти

Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки

Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки
  • Клиент
  • Столична община

Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки /в т.ч. и тротоарите/ на улици, общински пътища и републикански пътища на територията на столична Община – зона V