Проекти

обратно в проекти

Супермаркет LIDL - Перник

Супермаркет LIDL - Перник
  • Клиент
  • СТРОЙ КОНСУЛТ ЕООД

Супермаркет LIDL - Перник - изкопни работи, доставка на инертни материали, доставка и полагане на бетон и бетонови смеси, доставка и полагане на асфалт.