Проекти

  • Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки

    Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки

  • Бензиностанция Shell - с. Студена

    Бензиностанция Shell - с. Студена

обратно в проекти

Проект по рехабилитация, укрепване и подобряване на път Е-79

Проект по рехабилитация, укрепване и подобряване на път Е-79

Проект по рехабилитация, укрепване и подобряване на път Е-79 - Даскалово - Дупница от км. 295+634 до км. 296+234 – извършване на земни работи и доставка на инертни материали