Проекти

  • Направа на път за бадевози на територията на СТОМАНА ИНДЪСТРИ

  • "Летище София – Терминал 2"

    "Летище София – Терминал 2"

обратно в проекти

Площадка за складиране на кангали и мрежи

  • Клиент
  • Стомана Индъстри АД

Площадка за складиране на кангали и мрежи - Строителна техника, доставка на инертни материали, доставка и полагане на бетон.