Проекти

  • Паркинг на официалният представител на „МАН” – фирма Еврокамион

  • Площадка за складиране на кангали и мрежи

обратно в проекти

Направа на път за бадевози на територията на СТОМАНА ИНДЪСТРИ

  • Клиент
  • Стомана Индъстри АД

Направа на път за бадевози на територията на СТОМАНА ИНДЪСТРИ - строителна техника, доставка на инертни материали, доставка и полагане на бетон.