Проекти

  • Площадка за складиране на кангали и мрежи

  • Следващ

обратно в проекти

"Летище София – Терминал 2"

"Летище София – Терминал 2"

"Летище София – Терминал 2" – доставка на инертни материали.

Клиент - консорциум Mohammed Abdulmohsin Al-Kharafi and Sons