Проекти

Жилищна сграда в кв. Драгалевци?>

Жилищна сграда в кв. Драгалевци

гр.София, район „Витоша”, кв. „Длагалевци” – „Разширение Север”, ЗП – 228,64 кв.м., РЗП 1128,43,00 кв.м.

повече

АМ Струма – ЛОТ1?>

АМ Струма – ЛОТ1

Изкопни работи до кота „легло” и насипване на терена със земни маси

повече

АМ Люлин?>

АМ Люлин

Изкопни работи, отдава под наем строителна механизация и автокранове, извършва доставка на инертни материали

повече

Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки?>

Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки

Улици, общински пътища и републикански пътища на територията на столична Община – зона V

повече

Проект по рехабилитация, укрепване и подобряване на път Е-79?>

Проект по рехабилитация, укрепване и подобряване на път Е-79

Даскалово - Дупница от км. 295+634 до км. 296+234 – извършване на земни работи и доставка на инертни материали

повече

Бензиностанция Shell - с. Студена?>

Бензиностанция Shell - с. Студена

Доставка и полагане на бетон и бетонови смеси

повече

Магазин за промишлени стоки DM - Перник?>

Магазин за промишлени стоки DM - Перник

Изкопни работи, доставка на инертни материали, доставка и полагане на бетон и бетонови смеси

повече

Супермаркет LIDL - Перник?>

Супермаркет LIDL - Перник

Изкопни работи, доставка на инертни материали, доставка и полагане на бетон и бетонови смеси, доставка и полагане на асфалт

повече