За фирмата

Сертификати

Фирма „ДЛВ” е сертифицирана от „BUREAU VERITAS” и отговаря на изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и SA 8000:2008.
 

ISO 9001:2008ISO 14001:2004OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001 ISO 14001


"ДЛВ-СИ" ООД разполага с лиценз за извършване на международен автомобилен превоз на товари, както и строителни разрешителни за следните категории:

  • I – 009560 - Строежи от високото строителство, прилежащата му ифраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
  • II – 002229 - Строежи от транспортната инфраструктура.
  • III – 002446 - Строежи от енергийната инфраструктура.
  • V – 006379 - Отделни видове СМР съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 Строителство с цифров код: 45.11/45.12/45.21/45.22/45.23/45.24/45.25/45.31/45.32/45.33/45.34/45.41/45.42/45.43/45.44/45.45/45.50

I – 009560 - Строежи от високото строителство, прилежащата му ифраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.II – 002229 - Строежи от транспортната инфраструктура. III – 002446 - Строежи от енергийната инфраструктура. V – 006379 - Отделни видове СМР съгласно националната класификация на икономическите дейности, позиция 45

Сертификати за инертни материали

Сертификат за инертни материалиСертификат за инертни материалиСертификат за инертни материалиСертификат за инертни материали

Сертификати за бетон

Сертификат за бетонСертификат за бетон